Splendid hotel Bečići

Vihorni difuzori, VAV kutije, ručni regulacioni ventili, sigurnosni ventili, nepovratni ventili, leptir ventili, električno upravljani kontrolni ventili, odvajači kondenzata. Vazduh , topla voda ,para.

Proizvođači