Sintelon Rugs Bačka Palanka

Regulator temperature bez pomoćne energije, ravni zaporni ventili , reducir ventil bez pomoćne energije, centrični leptir ventil sa elektro pogonom

Proizvođači